AND
105 documents
return to data set
   
105 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Zuo tu you shi yu xi xue dong jian - Wan qing hua bao yan jiu 左图右史与西学东渐-晚清画报研究2008Chen Pingyuan 陈平原
Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史2004Jonathan D. Spence
Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像2012约翰·汤姆逊
Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史2005Zhao Rongguang 赵荣光
Zhongguo xin wen yu lun shi 中国新闻舆论史2008Lin, Yutang 林语堂
Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史1928Tang, Shouchang 唐守常
Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究2009岛田虔次
Zhongguo shang ye shi 中国商业史1936Wang, Xiaotong 王孝通
Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰1988Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明
Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱2001Wang Fansen 王汎森
Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论2003Wang ermin 王尔敏
Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典1931
Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Zhongguo di ming yan bian shou ce (1912 nian yi lai sheng shi xian xin lao di ming) 中國地名演變手冊 (1912年以來省市縣新老地名)2001Zhang Zhiqiang 張志强, Chen Li 陳 利, Gao Feng 高 鋒, Zhang Ligong 張立功 (eds.)
Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产2003Bai,Kai 白凯
Xiu zhen Beijing Bei lan 袖珍北京備覽1924Yao, Zhuxuan 姚祝萱
Xin zhongguo dian ying shi 新中国电影史2002Yin, Hong 尹鸿;Ling, Yan 凌燕
Xi qu you ling shi 戏曲优伶史1995Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图
Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史2002GUAN, Wei 关卫
Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄1936Powell, John Benjamin
Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄1926Powell, John Benjamin
Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China1992Huang Guangyu (ed.) 黃光域
Tou shi lao shang hai 透视老上海2004Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文
The years that were fat (Peking:1933-1940)1947Kates, George N
The walls and gates of Peking 1924Sirén, Osvald
The Shop signs of Peking 燕都商榜圖1931Fung, H.K.
The household accounts of two Chinese families1931Gamble Sidney D.
The diplomatic Quarter in Peiping1934Chu, Chin-Chen
The adventures of Wu : the life cycle of a Peking man1951Lowe, H Y 盧興源
Social life of the Chinese (in Peking)1928Lynn, Jermyn Chi-Hung
Sidelights on Peking life1927Swallow, Robert William
Shou du xin sheng huo yun dong gai kuang 首都新生活運動概況1935Shou du xin sheng huo yun dong cu jin hui 首都新生活運動促進會
Shinkoku Pekin kōjō shashinchō 清代北京皇城写真帖 (Photographs of palace buildings of Beijing) [Qing dai Beijing huang cheng xie zhen tie]1906Ogawa, Kazumasa 小川一真 (1860-1930)
Shinkoku Pekin kōjō shashinchō 清代北京皇城写 [Scrapbook]1901Ogawa, Kazumasa 小川一真 (1860-1930)
Scènes de la vie des Hutungs : croquis moeurs pékinoises1926Bouchot, Jean
San shi nian lai Yanjing suo lu 三十年來燕京瑣錄 1934Xi, An 習庵
Quan zheng yi zhen 券证遗珍 /2007Chen, Cai 陈采
Qing zheng fu、Beiyang zheng fu he Guomindang guan liao zi ben chuang ban he long duan de gong ye 清政府、北洋政府和国民党官僚资本创办和垄断的工业1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Prices, wages, and the standard of living in Peking, 1900-19241926Gamble, Sidney David; Meng, Tʻien-pʻei
Pin wei she hua 品味奢华2008Wu, Renshu 巫仁恕
Péking, histoire et description1902Favier, Alphonse
Pékin, ville éternelle1934Casseville, Henry
Peking; a historical and intimate description of its chief places of interest1922Bredon, Juliet
Peking, a social survey 1921Gamble, Sidney D.; Burgess, John Stewart
Peking utility book1921Mothers' Club of Peking
Pekin, ses palais, ses temples, et ses environs : guide historique et descriptif,illustré par Y. Darcy, compositions originals de J. Malval 1937
Pekin meishō 北京名勝 Peking1909Yamamoto, Sanshichirō 山本讃七郎
Pekin meishō 北京名勝 1909Yamamoto, Sanshichirō 山本讃七郎
Pekin hanjōki. Dai 1-kan 北京繁昌記. 第1卷1922Nakano, Kōkan 中野江漢, 1889-1950
Pekin annaiki 北京案内記1942Andō, Kōsei 更生安藤
Peiping municipality and the diplomatic quarter1933Duncan, Robert Moore
Peiping and North China; information and illustrations of the important places to see193Gum, Peter; Gum, Bertha
Min zu zi ben chuang ban he jing ying de gong ye 民族资本创办和经营的工业1957Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛
Meinen Mitarbeitern in Peking zur freundlichen Erinnerung an ihren Chef1902Alfons Mumm, von.
Liu min shi 流民史1997Lu, Deyang 陆德阳
Liang Qichao yu zhongguo jin dai si xiang 梁启超与中国近代思想1986Joseph R. Levenson
Le roman d'une ville interdite.1930Bredon, Juliet
La Chine. Ses monuments. Ses palais impériaux. Son architecture. Ses costumes. Ses arts divers (bronzes, cloisonnés, porcelaines, sculptures, meubles). Moyens de transports. Cérémonies. Scènes de la rue1900Laribe, Firmin (1855-1942)
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国2007Yang, Tianshi 杨天石
   
105 results (1/2 pages)     12       
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012/2017 IrAsia - Projet Director: Feng Yi
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.03s