AND
7 documents
return to data set
   
7 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
Title Year Author(s) Abstract 
Shou du xin sheng huo yun dong gai kuang 首都新生活運動概況1935Shou du xin sheng huo yun dong cu jin hui 首都新生活運動促進會
Sidelights on Peking life1927Swallow, Robert William
Social life of the Chinese (in Peking)1928Lynn, Jermyn Chi-Hung
San shi nian lai Yanjing suo lu 三十年來燕京瑣錄 1934Xi, An 習庵
Scènes de la vie des Hutungs : croquis moeurs pékinoises1926Bouchot, Jean
Shinkoku Pekin kōjō shashinchō 清代北京皇城写真帖 (Photographs of palace buildings of Beijing) [Qing dai Beijing huang cheng xie zhen tie]1906Ogawa, Kazumasa 小川一真 (1860-1930)
Shinkoku Pekin kōjō shashinchō 清代北京皇城写 [Scrapbook]1901Ogawa, Kazumasa 小川一真 (1860-1930)
   
7 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012/2017 IrAsia - Projet Director: Feng Yi
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Wenzhou - Zhejiang

Page rendering in 0.061s